Organizimi i parë DobroČiniTi u mbajt më 5 Dhjetor 2013, në Shtëpinë Mixer duke

 • ngritur një total prej 774.680 dinarë.
 • Fondet janë dhuruar nga më shumë se 100 njerëz.

Iniciativat për të cilat janë ngritur të holla janë:

 • Milavac në Ljig për një rrjedhje të qëndrueshme të ujit në fshat. Shih raportin LINK.
 • Gjashtë familje kanë filluar biznesin social dhe për të fituar të ardhura për familjet e tyre në Bosilegrad. Shih raportin LINK.

Vazhdo te lexosh

Ngjarja e dytë DobroČiniTi, është mbajtur më 17 qershor 2014, në Shtëpinë e Rinisë

 • Duke ngritur një total prej 1.032.000 dinarë për zonat e përmbytjeve-lehtësim.
 • Fondet janë dhuruar nga më shumë se 80 individë dhe tre kompani Fondacioni trag.

Nismat për të cilat ne kemi mbledhur fonde janë:

 • Rindërtimi i dy urave në fshatin Grabovac që do të lejojnë lëvizjen e sigurt dhe të papenguar. Shih raportin LINK
 • Që fëmijëve dhe të rinjve në Velika Reka ti ofrohet rindërtimi i oborrit të shkollës. Shih raportin LINK.
 • 17 burime për ujë të pijshëm për familjet që humbën shtëpitë gjatë përmbytjeve

Vazhdo te lexosh

Ngjarja e tretë DobroČiniTi, është mbajtur më 13 nëntor, 2014, në Shtëpinë Mixer duke

 • ngritur 508.500 dinar
 • Fondet janë dhuruar nga mbi 55 njerëz dhe një kompani

Nismat për të cilat ne kemi mbledhur fonde janë:

 • që zejtaria Lužnička nga Babušnice mund të merr shasi për personat e moshuar dhe të pafuqishëm që jetojnë në fshatra malore të largëta.
 • që Bashkimi i përsonave të verbër në Zajeçar mund të kenë shkopa të bardhë për të verbrit.
 • që Çendra e Grave Uzice mund të merr konteiner për veshjeve të përdorura.

Partnerët tanë përhershëm dhe sponsorët:

Erste Bank, Luna TBWA, Coca Cola Hellenic, mixer House dhe Mačkov basement

Continue reading

Top