Ngjarja e dytë DobroČiniTi, është mbajtur më 17 qershor 2014, në Shtëpinë e Rinisë

  • Duke ngritur një total prej 1.032.000 dinarë për zonat e përmbytjeve-lehtësim.
  • Fondet janë dhuruar nga më shumë se 80 individë dhe tre kompani Fondacioni trag.

Nismat për të cilat ne kemi mbledhur fonde janë:

  • Rindërtimi i dy urave në fshatin Grabovac që do të lejojnë lëvizjen e sigurt dhe të papenguar. Shih raportin LINK
  • Që fëmijëve dhe të rinjve në Velika Reka ti ofrohet rindërtimi i oborrit të shkollës. Shih raportin LINK.
  • 17 burime për ujë të pijshëm për familjet që humbën shtëpitë gjatë përmbytjeve