HIFA Group dhe AS Group dhuruan 150.000 BAM (rreth 76.694 EUR) për blerjen e skanerit CT për spitalin e përgjithshëm të Teshanjit.

Prej kësaj sasie, HIFA Group dhuroi 100.000 BAM (rreth 51.129 EUR) dhe AS Group dhuruan 50.000 BAM (rreth 25.564 EUR). Këto donacione janë mbështetur nga kompania MADI e cila dhuroi 20.000 BAM (rreth 10.225 EUR).

Top