Pajisjet e dhuruara do të mundësojë cilësinë e mësimdhënies në këtë Fakultet. Rrjeti Hardverik do të shërbejë si laborator për trajnim praktik në lëndët që kanë të bëjnë me hartimin e rrjeteve kompjuterike.

"Në trajnim praktik, sistemi operativ IOS i rrjetit hardverik të CISCO-s do të prezantohet për studentët, ata do të mësojnë konfigurimin e protokolleve, VLAN-et dhe funksione të tjera të rëndësishme të rrjetit kompjuterik. Ka një kërkesë për ekspertë në sistemet CISCO specializuar në krijimin e rrjeteve hardverike në tregun vendor dhe global të punës ", tha Igor Radushinoviç nga Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike.

Pajisjet e dhuruara ka potencial që do të përdoren për kurset e mësimit dhe trajnimit gjatë gjithë jetës.

Top