Bosnalijek dhuroi pajisje për Klubin e Notit Spid dhe vazhdoi bashkëpunimin e suksesshem më këtë klub për vitin e dytë me radhë. Klubi i Notit Spid ka 58 anëtarë nga e gjithë Bosnja dhe Hercegovina. Ky është i vetmi klub i notit në Bosnje dhe Hercegovinë që punon me fëmijë me aftësi të kufizuara, por që nuk ka mbështetje afatëgjatë por mbijeton duke ju falemnderuar donacioneve nga kompanitë me pergjegjësi sociale dhe donacioneve individuale.  

Top