Presidenti i Ligës Anti-Kancer të Dubrovnukut – Davor Miloglay I ka prezentuar një donacion prej 275.962 HRK (rreth 37.000 EUR) Dr.sc Marijo Bekic, Administrator I Spitalit të Përgjithshëm të Dubrovnikut. Donacioni do të përdoret për siguruar Pajisje të Memografit Digjital, donacion i cili ështe mbledhur në disa ngjarje të ngritjes së fondeve gjatë vitit 2017. Shuma më e madhe prej 63.200 HRK (8.500 EUR) ishte mbledhur të martën, më 16 maj në ankandin për ngritjen e fondeve. Ankandi u mbajt në Galerinë Dulciç Masle Pulitika, ku 22 artistë ekspozuan 23 piktura. Liga gjithashtu organizoi një tryezë të shitjes së luleve Mimozë – me qëllim të ngritjes së fondeve të Shtunën me 21 Janar, dhe gjithashtu tryezën e shitjes së luleve të Dafinës të Shtunën më 25 mars. 


Liga Anti-Kancer e Dubrovnikut, e cila këtë vit po festoon 50 vjetorin, do të vazhdojë të organizojë ngjarje për ngritje të fondeve dhe të mbledhë donacione të cilat do të përdoren për të siguruar makineri të vlefshme diagnosifikuese.

Top