CKB (Crnogorska komercijalna banka) - dhe punonjësit e saj, u bashkuan me Sato Conference dhe SPA Hotel në Sutomore, dhe u siguroi zjarrfikësve një pushim gjithëpërfshirës, kështu që ata mund të pushonin pas punës së tyre të madhe gjatë sezonit. Zjarrfikësit ishin mirënjohës që përpjekjet e tyre u njohën dhe u përgëzuan dhe më në fund mund të çlodhen dhe të shijojnë natyrën e vendit të tyre që ata ndihmuan për të ruajtur.

Me kaq shumë gjëra që ndodhin në rajon, është e vështirë, por megjithatë është e rëndësishme të vlerësojmë anëtarët e komunitetit që punojnë shumë për të mirën e përbashkët, si zjarrfikësit që përkushtohen për të shpëtuar pyjet dhe qytetet e Malit të Zi. Iniciativa e CKB është e rëndësishme për shkak se ata gjetën një mundësi për të dhënë dhe shprehur mirënjohje për një grup njerëzish që shpesh merren si të mirëqenë.

 

 

Top