Qëllimi i kësaj kampanje në Kosovë është të ngrisë 60,000 EUR duke shitur 3,000 bluza me shkrimet “Dardani, je veshë me diell” – “Kosovë je veshë me diell”ose vetëm “Luledielli”. Paratë e mbledhura do të dhurohen tek Departamenti I Hemato-Onkologjisë në Qendrën Klinike Universtare, të cilit i mungon një pajisje mjaft e rendësishme e quajtur Reagens. Kjo pajisje përdoret për të diagnosifikuar fëmijët që dyshohet të jenë prekur nga kanceri apo leukemia, në fazë të hershme. Për shkak të mungesës së kësaj pajisjeje, QKUK është e detyruar ti dërgojë analizat e gjakut në Austri.

Bashkojuni kampanjës, në mënyrë që këto sëmundje të mund të zbulohen në kohë, dhe që luledielli të bëhet një simbol i njohur në të gjithë botën si shenjë e mbështetjes së fëmijëve.

Top