Qëllimi i kësaj kampanjë një-ditore ishte stimulimi i solidaritetit dhe rritja e vetëdijes shoqërore në dhurimin e ushqimit për ata që më së shumti kanë nevojë 1,000 qytetarë dhe 16 kompani kanë dhuruar ushqim të konservuar dhe ushqim që kërkon përgatitje të mëtutjeshme si: bizele, oriz, etj. Rezultati ishte 16,000 ushqime u siguruan për grupet e margjinalizuara dhe qytetarët e cenueshëm. 

Organizatorët e kësaj kampanje ishin iniciativa qytetare “Mrdni so prst”, Kryqi i Kuq i qytetit të Shkupit, dhe organizata “Ajde Makedonija”, Shoqata e Qytetarëve për Asistencë të Familjeve të Rrezikuara dhe te Pastrehë “ Ljubeznost”, Unioni i Zbuluesve të Republikës së Maqedonisë dhe organizata “ADRA”. 

Top