Nuk ka shërim për këtë sëmundje, kështu që këta fëmijë kanë nevojë për kujdes të duhur çdo ditë. Me këtë shërbim, familjet do të kenë një mbështetje të vazhdueshme dhe dikush do të kërkojë një këshillë në çdo kohë.

Qëllimi i Teas është të arrijë në 2,650 Euro dhe deri më tani ajo ka ngritur 200 Euro. Mbështet fushatën e saj në cinipravustvar.hr.

Top