U tekstu koji sledi izdvajamo 7 donatora – kompanija, pojedinaca i donatora iz dijaspore, koji su svojim davanjima obeležili prošlu godinu u BiH.

Naši podaci dobijeni su na osnovu praćenja i analize medijskih izveštaja o lokalnim, individualnim i korporativnim davanjima u Bosni i Hercegovini, kao i davanjima iz dijaspore, u periodu od januara do decembra 2018. godine. Zbog toga postoji mogućnost da nisu sasvim potpuni. Ukoliko smatrate da bi na neki način trebalo da dopunimo i ažuriramo listu, ili da pišemo o nekom važnom dobročinstvu koje nismo spomenuli, javite nam na mejl zorana@catalystbalkans.org.

Top