U Srbiji se u dobrotvorne svrhe najviše ulaže u zdravstvo - kroz podršku za lečenje dece i odraslih, kupovinu opreme i aparata medicinskim ustanovama, u podršku institucijama koje zbrinjavaju osobe sa invaliditetom, stare i decu, pomoć pojedincima i porodicama u teškoj ekonomskoj situaciji, kao i u obrazovne institucije.

Potrebe društva i pojedinaca za filantropskim aktivnostima su evidentne, kao što je evidentna i spremnost građana i poslovnog sektora da u tim aktivnostima daju svoj značajan doprinos. Poslednji podaci iz 2017. godine pokazuju primetan rast davanja za opšte dobro – ukupne donacije veće su za 27,8% u odnosu na godinu ranije, i iznosile su ukupno 27 miliona evra.  

Da bi se davanje za opšte dobro još više stimulisalo, neophodno je snaženje filantropske infrastrukture, u čemu je ključna pomoć države. Njena uloga je da obezbedi stimulisanje davanja kroz promenu i implementiranje zakonskih rešenja koja utiču na ovu oblast.

Kada je o konkretnim rešenjima reč, Koalicija za dobročinstvo se između ostalog zalaže za podizanje visine neoporezivog iznosa stipendije (sada iznosi 11.511 dinara), uspostavljanje kriterijuma koji će omogućiti oslobađanje od poreza na dodatu vrednost kada su u pitanju donacije, uvođenje poreskih umanjenja ili olakšica kada je reč o donacijama koje čine građani i sl.

S obzirom da je za unapređivanje uslova za davanje za opšte dobro potrebna saradnja različitih aktera, a neophodna podrška državnih organa, Koalicija za dobročinstvo predložila je uspostavljanje Saveta za filantropiju koji je osnovan odlukom predsednice Vlade Srbije Ane Brnabić 27. avgusta.

Cilj Saveta je da unapređuje javne politike i zakonodavni okvir za davanje u Srbiji u pravcu daljeg razvijanja infrastrukture i kulture davanja za opšte dobro u Srbiji. 

Članovi učestvuju u radu Saveta volonterski – bez novčane naknade. O radu Saveta građani će biti redovno obaveštavani.

Koalicija za dobročinstvo

Prilog
Ključne teme za Savet

Top