Prvi DobroČiniTi događaj, održan je 5. decembra 2013. godine u Mikser House-u

  • prikupljeno je ukupno 774.680 RSD
  • sredstva je darovalo više od 100 osoba

Inicijative za koje smo prikupljali novac:

  • da naselje Milavac kod Ljiga dobije bunar i time stabilan protok vode u naselju. Pogledajte izveštaj LINK.
  • da šest porodica započnu socijalni biznis i time ostvare prihode za svoja domaćinstva u Bosilegradu. Pogledajte izveštaj LINK.