KO SMO MI I NA KOJI NAČIN RADIMO

Mi radimo kako bismo bolje razumeli i upotrebili domaću filantropiju za socijalne transformacije zemalja Zapadnog Balkana.

Naš cilj

Podržati razvoj i širenje lokalne filantropije i povećati razmenu znanja u filantropskoj zajednici u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Kosovu, Makedoniji, Crnoj Gori i Srbiji.

Naši strateški pravci

Katalist veruje da se ekosistem filantropije najbolje može proširiti ako se fokusiramo na 6 ključnih oblasti:

  • Sakupljanje i analiza podataka
  • Objavljivanje podataka i promovisanje filantropije
  • Međusobno povezivanje i događaji
  • Razvoj novih alata i pristupa
  • Konsultantske i savetodavne usluge

Naši proizvodi

Trenutni proizvodi znanja Katalista podrazumevaju:

  • Godišnji izveštaj o filantropiji – domaća filantropija na nivou zemalja i regionalne analize informacija i podataka iz medija i javnog domena, pružajuci kvantitativne i kvalitativne uvide u rast i strukturu u filantropskom sektoru.
  • Pregled vesti iz filantropskog sektora – dnevni pregled priča o korporativnom, individualnom i davanju fondacija - dostupno preko Katalist web sajta, Facebook stranice i preko nedeljnog prikaza vesti (Prijavite se ovde)
  • PhilanthropyBalkans – blog i internet publikacija koja angažuje neprofitne i korporativne eksperte iz oblasti filantropije u otvorenom dijalogu o aktuelnim pitanjima od interesa za sektor (Pogledajte ovde)
  • GivingBalkans – prvi od ove vrste baze podataka u regionu iz javnih izvora u i dostupni za korišcenje u razvoju resursa ili alokacije planiranja (Beta verziju baze pregledajte klikom na Baza podataka)

Nathan Koeshall

Direktor i osnivač

Poslednjih 17 godina razvijajući sve veći interes za državljanstvo, socijalne promene i podsticanje i savetovanje lokalne filantropije, Zapadni Balkan je postao Nathanov dom i posao. Radio je u okviru međunarodnih razvojnih programa-vodećih internacionalnih razvojnih programa usmerenih na angažovanje zajednice i civilnog društa i jačanje kapaciteta davanja grantova u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu, Makedoniji, Crnoj Gori i Srbiji. Uvek voli da čuje priče o kreativnim i inovativnim načinima pomoći pojedinaca i kompanija.

Aleksandra Vesić

Viši savetnik i osnivač

Aleksandra ima preko 15 godina profesionalnog iskustva u razvoju civilnog društva i upravljanju neprofitnim sektorom na Zapadnom Balkanu i u Centralnoj i Istočnoj Evropi, na funkcijama menadžera u organizacijama civilnog društva i profesionalnog konsultanta. U periodu od 2003. do 2009. godine, Aleksandra je obavljala funkciju Izvršnog direktora Balkanskog fonda za lokalne iniciijative poznatijeg kao Trag Fondacija. Njena ekspertiza obuhvata procene, razvoj strategije, organizacioni razvoj i održivost, ,,grantmaking" i evaluacije.

Đorđe Kolaković

Program menadžer za komunikaciju i odnose sa javnošcu

Sa obrazovanjem u klasičnoj i kompjuterskoj animaciji, Đorđeva sposobnost zapažanja detalja dopirinosi njegovom radu u proveri i čišćenju prikupljenih podataka o filantropiji u regionu. Filantropija je sada jedna od njegovih omiljenih stavki, na dugoj listi interesovanja i aktivnosti.

Jelena Bekčić

Program menadžerka za obradu podataka

Jelena se pridružila Katalistu u februaru 2015. godine kao član tima koji radi na prikupljanju i analizi filantropskih davanja u regionu Zapadnog Balkana. Kroz petnaestogodišnje iskustvo u civilnom sektoru na razlicitim projektima podržanim od strane stranih donatora, stekla je znanje na polju podrške razvoju kapaciteta organizacija civilnog društva širom Srbije, i poznavanje situacije na terenu. Filantropija je svemu ovome dala jednu novu dimenziju.

Ana Zorbić

Menadžerka za finansije

Ana se priključila timu Katalista juna 2016 i donela dve decenije iskustva rada sa nevladinim organizacijama koje se bave naročito obespravljenim grupama. Prethodno je bila zaposlena kao koordinatorka finansija i administracije u Ženskom prostoru, organizaciji koja iz Niša koordiniše rad Romsko ženske mreže. Ana je članica Upravnog odbora Labrisa – organizacije za prava lezbejki iz Beograda. Od 2003. godine mentoriše i pomaže razvoj omladinskih LGBT inicijativa na Jugu Srbije obezbeđujući aktivno liderstvo i pokretačku energiju različitim grupama i neformalnim udruženjima. Veruje da je razvijanje solidarnosti i ostvarivanje veza među različitim društvenim grupama ključno za stvaranje pravednijeg i inkluzivnijeg društva i da je jedna od dostupnih strategija promocija i podrška postojećim filantropskim inicijativama i stvaranje novih.

Marinela Panić

Program asistentkinja za komunikaciju i odnose sa javnošcu

Marinela je student Arapskog jezika i književnosti na Filološkom fakultetu u Beogradu. U toku studiranja radila je više različitih poslova, sve do majskih poplava 2014. godine, kada se priključuje Catalyst Balkans timu na unosu i prikupljanju podataka o filantropskim davanjima, prvo kao volonter, a posle mesec dana, kao stalni član organizacije. Pored ljudi, Marinela gaji ogromnu ljubav prema životinjama i prirodi.

Danijela Ranković

Administrativno finansijski asistent

Danijela Ranković je feministkinja i aktivistkinja za ljudska prava; završila je master studije roda na Univerzitetu u Beogradu. Oblasti njenog istraživačkog rada su nasilje nad ženama, tranziciona pravda i programski jezik Python. Radila je na različitim projektima u Inicijativi mladih za ljudska prava (Beograd), Fondu za humanitarno pravo (Beograd), Centru za ženske studije i istraživanje roda (Beograd) i Upravi za rodnu ravnopravnost. 

Zorka Kovačević

Philanthropy Researcher

Zorka ima preko 15 godina profesionalnog iskustva u radu u civilnom sektoru u Srbiji i regionu u oblastima projektnog menadžmenta, analitike, istraživanja, javnog zastupanja i „fundraising“-a, kao i preko 5 godina rada u biznis sektoru u oblastima praćenja medija, plasmana, prodaje, marketinga i istraživanja tržišta. Poseduje izuzetne komunikacione i prezentacijske veštine, i veruje u snagu pojedinca - da nečije malo može da doprinese mnogo za unapređenje kvaliteta života i napredak društva. Filantropija za nju predstavlja spoj svega u šta veruje i čemu teži na individualnom i globalnom nivou, sintezu i suštinu svakog delovanja – doprinos dobrobiti i blagostanju ugroženih pojedinaca i grupa, kao i ljudskoj zajednici u celosti. Zorka voli poeziju, književnost, pozorište, Internet i društvene mreže, prirodu i putovanja.

Branko Dokuzovski

Philantropy Data Analyst

Branko Dokuzovski, izvršni director HORUSa iz Skoplja i član Upravljačkog odbora Regionalne mreže SIGN, ima preko 18 godina profesionalnog iskustva u strateškom i projektnom menadžmentu, razvojnoj politici, istraživanju i pružanju raznovrsnih usluga vezanih za izgradnju kapaciteta OCD, javnih ustanova i kompanija.

Branko je od maja 2011. do decembra 2015. radio kao razvojni menadžer Centra za institucionalni razvoj –CIRa Skoplje i bio aktivno uključen u razvoj i implementaciju projekata usmerenih ka filantropiji i društveno odgovornom poslovanju, socijalnom preduzetništvu, organizacionoj održivosti i institucionalnom razvoju OCD, javnih i privatnih ustanova i organizacija. Od septembra 2009. do aprila 2011. Branko je bio angažovan kao Koordinator projekta grantova u okviru CIVICA Mobilitas grant programa CIRa-e, koji je finansirala Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC).

Od marta 2002. do avgusta 2005. Branko je bio izvršni director organizacije Healthy Options Project Skopje (HOPs), organizacije čije su raznovrsne aktivnosti bile usmerene na smanjenje štetnog uticaja droge, prevenciju HIV/AIDS, kao i drugih seksulano-prenosivih bolesi I bolesti krvi, kao i programa za društvenu reintegraciju mladih ljudi i osetljivih grupa (narkomani i njihove porodice i seksulani radnici i članovi njihovih porodica).

Goran Bekić

Philantropy Data Analyst

Goran je na poziciji Analitičara podataka o filantropiji od januara 2015, a kao član Katalist timu se priključio još u oktobru 2014. godine, kada je i pronašao svoja nova interesovanja - filantropiju i istraživanja u ovoj oblasti. Student je Fakulteta bezbednosti u Beogradu, a osim filantropije, voli košarku, istoriju i IT.

Pavle Veselinović

Philantropy Data Analyst

Osoba sa iskustvom, fokusirana na postizanje ciljeva sa preko 25 godina aktivnog iskustva u prodaji i logistici. Poslednjih pet godina je učestvovao na nekoliko projekata vezanim za poboljšanje uslova za rad malih i srednjih preduzeća u Srbiji. Od aprila 2015. Pavle unapređuje svoje znanje o filantopiji kroz praćenje filantropskih aktivnosti u regionu i njihovo unošenje u Katalistovu bazu podataka.

Alex Cooper

Copywriter

Aleks je u Katalist došao sa višegodisnjim iskustvom u radu sa neprofitnim organizacijama u SAD i LGBT organizacijama na Balkanu. Završio je master studije na Centralnoevropskom univerzitetu u Budimpešti na programu Kritičnih rodnih studija, a diplomirao na William i Meri koledzu u SAD na programu Vlada i zajednica. Aleks uživa u povezivanju i ostvarivanju veza izmedju ljudi i lokalnih zajednica. Strastveni je zagovornik angažovanja u lokalnoj zajednici i gradjanskog aktivizma. Aleks čvrsto veruje da treba biti deo promene koju želiš da vidiš u svetu.

Top