Porodica Fejzulahu iz Gnjilana dobila je novu kuću 7. maja. Ova porodica koja se sastoji od 5 članova živeće u novoj kući zahvaljujući nekolicini donatora iz dijaspore koji su donirali kao deo kampanje Malo od nasnjima znači mnogo koju je 2014. godine započela Opština Gnjilane. Ovo je 27. kuća koja je sagrađena za siromašne, a cilj je da se do kraja godine dodeli 35 kuća.

Top