HIFA Group i AS Group donirale su 150.000 BAM (oko 76.694 EUR) za kupovinu CT aparata za Opštu bolnicu Tešanj.

Od ovog iznosa HIFA Group je donirala 100.000 BAM (oko 51.129 EUR), a AS GROUP je donirala 50.000 BAM (oko 25.564 EUR). Ovoj donaciji se priključila i kompanija MADI koja je donirala 20.000 BAM (oko 10.225 EUR).

Top