Međunarodni dan volontera, 5. decembar, obeležava se u svetu kao podsećanje na dan kada je 1985. godine Generana skupština UN-a proglasila 05.12. kao Međunarodni dan dobrovoljnog rada za ekonomski i društveni napredak. Ovo je jedinstvena prilika za volontere i organizacije da proslave svoje napore, uspehe kao i da promoviše njihov trud i rad medju zajednicama, nevladinim organizacijama, agencija Ujedinjenih nacija, vlasti kkao i provatnog sektora.

Tema ovogodišnjeg Dana volontera je „Globalni aplauz - pružite ruku volonteru”, a treba prepoznati volontere i sve ono što rade u osiguravanju mira.

Volonteri, ovo je vaš dan! Uživajte, zaslužili ste!

Top