Zahvaljujući opremi koju je Crnogorski Telekom donirao Elektrotehničkom fakultetu, kvalitet nastave na toj univerzitetskoj jedinici biti unapređen. Mrežna oprema će poslužiti kao laboratorija za realizaciju praktične nastave na predmetima koji se bave dizajniranjem računarskih mreža.

„Na laboratorijskim vježbama studenti će imati priliku da se upoznaju sa IOS operativnim sistemom CISCO mrežnih uređaja, ovladaju konfigurisanjem protokola rutiranja, VLAN ova i drugih važnih funkcija računarske mreže. Stručnjaci koji poznaju rad Cisco uređaja, specijalizovani za mrežne tehnologije, podjednako su traženi kako na domaćem, tako i na svjetskom tržištu rada“, naveo je Igor Radusinović sa Elektrotehničkog fakulteta.

Donirana oprema ima i potencijal za korišćenje prilikom organizovanja kurseva namenjenih celoživotnom učenju i usavršavanju.

Top