Čestitamo Hemofarmu koji je za kampanju „Najvažniji poziv“, koju sprvodi u saradnju sa Ministarstvom Zdravlja Republike Srbije, dobio Virtus nagradu za doprinos na nacionalnom nivou!

Cilj ove kampanje je da utiče na podizanje svesti građana o značaju doniranja i transplantacije organa, stvaranje pozitivnog odnosa prema donošenju novog zakona o transplantaciji i povećanje broja donora u Srbiji.

#DaDobroNeOstaneSakriveno

Top