Na ceremoniji održanoj u ponedeljak, 27.01. u M6 Edukativnom centru u Skoplju, Udruženje Horus dodelilo je OKO nagrade za filantropiju za 2016. godinu.

CIlj dodele nagrada je da se prepoznaju i javno istaknu kompanije udruženja i fondacije, kao i građani i mediji koji nesebično, dugoročno i strateški pomažu i podržavaju razvoj zajednice, ali i promocija i podsticanje razvoja filantropije u Makedoniji.

Dobitnik Nagrade za filantropiju OKO za 2016. godinu u kategoriji Nagrada za udruženje/fondaciju za poseban doprinos razvoju filantropije u Republici Makedoniji je Fondacija Elena Luka, koja je u protekloj godini posvećeno radila na ekonomskom osnaživanju samohranih majki i žena kroz razvoj njihovih preduzetničkih veština.

Fondacija je u sklopu projekta „Planiraj svoju budućnost” takođe dodelila i veliki broj stipendija, ali i radila na realizovanju aktivnosti za socijalno uključivanje Roma, podršku pri obrazovanju ljudi sa oštećenim vidom, kao i podizanje svesti o rodnoj ravnopravnosti i prevenciji rodno zasnovanog nasilja.

OKO nagrada za novinara/medij za poseban doprinos razvoju filantropije u Republici Makedoniji dodeljena je gospođi Sunčici Stojanovskoj Zoksimovskoj.

Gospođa Zoksimovska je, kroz svoje angažovanje kao novinarke na portalu Telegraf.mk, skrenula pažnju javnosti na probleme dece koja se nalaze na lečenju u okviru zdravstvenog sistema u Republici Makedoniji, i podstakla i podržala akcije za prikupljanje sredstava za lečenje dece u inostranstvu.

Svoj doprinos dala je i u smanjenju stereotipa prema osobama sa Daunovim sindromom organizujući nekoliko humanitarnih događaja.

Preduzeće Pakomak osvojilo je OKO nagradu za korporativnu filantropiju (malo preduzeće). Naveći uspeh Pakomaka u 2016. godini bio je razvoj održivog sistema za upravljanje otpadom kroz implementaciju projekta „ECO Café & Restaurant”.

Pakomak je pružio svoj doprinos zaštiti sredine kroz uključivanje 360 ugostiteljskih objekata u sistem selekcije ambalažnog otpada od stakla u Skoplju, Ohridu, Bitolju, Dojranu, Strumici i Prilepu, kao i kroz skretanje pažnje javnosti i informisanje građana o važnosti upravljanja staklenim otpadom i njegovim uticajem na društvo.

Nagrada za korporativnu filantropiju OKO (srednje preduzeće) dodeljena je preduzeću Ading ad Skopje.

Ading se u 2016. godini istakao kroz brojne donacije u robi, kao vid podrške ljudima koji su pogođeni poplavama u regionu Skoplja, kao i kroz doniranje sopstvenih proizvoda - građevinskog materijala za renoviranje javnih zgrada i objekata od istorijskog i kulturnog značaja.

Ading je studentima Arhitektonskog fakulteta u Skoplju donirao i materijal za izradu maketa.

Nagrada OKO za individualnog filantropa iz dijaspore za 2016. godinu dodeljena je porodici Fejzulai. Članovi ove porodice potiču iz Gostivara, ali žive i rade u Norveškoj.

U 2016. godini, porodica Fejzulai donirala je medicinski materijal i opremu Opštoj bolnici „Dr Ferid Murat” u Gostivaru. Donirana oprema sastoji se od mikroskopa za hirurške intervencije na kičmenom stubu, aparat za očne preglede, eho aparat i drugu modernu opremu u ukupnoj vrednosti od 300.000 EUR.

Nagrada za individualnog filantropa/filantropistkinju u Makedoniji u 2016. godini dodeljena je Kristini Arnaudovoj Petrovskoj.

Gospođa Arnaudova je organizovala brojne humanitarne akcije za podršku samohranim majkama i socijalno ugroženim porodicama, kao i aktivnosti povodom obeležavanja Međunarodnog dana siromaštva, i za obezbeđivanje neophodnog školskog pribora za decu samohranih roditelja.

Humanitarna akcija koju posebno treba istaći organizovana je sa ciljem obezbeđivanja maturske garderobe, šminke i frizure za 94 maturantkinje iz socijalno ugroženih porodica, a u kojoj je učestvovalo više od 100 fizičkih lica, kompanija, frizerskih i kozmetičkih salona.

Izvor

OKO - Specijalna nagrada za uspostavljeno dugoročno strateško partnerstvo između profitnog i neporfitnog sektora (nagrada za kompaniju i udruženje/fondaciju) dodeljena je kompaniji AVON Makedonija i Udruženju Krizni centar Nadež (Nada) Skoplje.

AVON Makedonija i Krizni centar Nadež Skoplje rade zajedno na podizanju svesti o porodičnom nasilju putem realizacije projekta „Progovori protiv nasilja u porodici”.

Naime, kompanija AVON Makedonija plasirala je specijalnu liniju proizvoda sa znakom beskonačnosti, a sredstva prikupljena od prodaje ovih proizvoda podržala su aktivnosti za borbu protiv porodičnog nasilja. U okviru projekta organizovano je 12 radionica u 5 gradova, u okviru kojih se govorilo o prepoznavanju porodičnog nasilja i mehanizmima za njegovo prepoznavanje.

Kroz ovaj projekat, žrtve porodičnog nasilja dobile su psihosocijalnu pomoć, edukaciju o mogućnostima za njihovu finansijsku nezavisnost i socijalnu inkluziju.

Top