Hrvatska elektroprivreda dd HEP je treću godinu zaredom, organizovala kampanju pod nazivom Za naše male genijalce. Cilj kampanje je da se na nacionalnom nivou učenicima osnovnih škola osiguraju bolji uslovi u okviru programa IT obrazovanja. Prema istraživanju Međunarodnog udruženja za vrednovanje obrazovnih dostignuća (IAE), objavljenom u međunarodnoj studiji o kompjuterskoj i informacionoj pismenosti (ICILS), u hrvatskim osnovnim školama na 26 učenika dolazi jedan računar, čija je prosečna starost je preko 10 godina.

Uključujući rezultate ovogodišnje kampanje Hrvatska elektroprivreda je obezbedila 150 novih računara za 42 osnovne škole, u ukupnoj vrednosti od 750.000 HRK (preko 100.000 EUR). Kompanija se uglavmom fokusira na manje škole, u ruralnim, nerazvijenim delovima Hrvatske, tako da je ove godine 50 računara otišlo osnovnim školama u Dalju, Čemincu, Dardi, Drinovcima, Lozovcu, Kninu, Drnišu, Zagvozdu, Slivnu, Čiovu i Toročecu. Direktorka Sektora za tržišnu i marketinšku strategiju, gospođa Vlatka Kamenić Jagodić, izjavila je da je kompanija izuzetno zadovoljna rezultatima kampanje, kao i da će se u narednim godinama sigurno nastaviti.

Top