Prijavite se za učešće na beogradskoj konvenciji posvećenoj crowdfunding-u koja će biti održana 7. juna i saznajte kako ovaj model prikupljanja sredstava može da doprinese razvoju malih i srednjih preduzeća, socijalnog preduzetništva i organizacija civilnog društva.

Organizatori ovog događaja su Nemačko-srpska inicijativa za održivi rast i zapošljavanje, Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva / SIPRU,  Fondacija Hajnrih Bel i agencija za društveni uticaj Brodoto.

Top