Ove dve škole sada imaju svoje čitaonice, donaciju KEDS sa preko 1000 knjiga prikupljenih u volonterskoj akciji zaposlenih u ovom preduzeću.

Direktor KEDS -Zafer Ilmaz rekao je da je ovaj projekat za autore i pisce budućnosti, a budućnost je ovde. On je rekao da je samo jedan od samo radnika je sakupio 600 knjiga. "Molimo vas da prihvatite poklon od svoje braće i sestara - vi ste budućnost Kosova" - rekao je Ilmaz.

Direktori dve osnovne škole su izrazili zahvalnost KEDS-u i zaposlenima za ovaj divan poklon. Oni su rekli da ove dva škole nikada nisu imala biblioteke a da, zahvaljujući KEDS, učenici ovih škola neće morati da kupuju knjige.

Ovo nije jedina aktivnost KEDS i zaposleni su uradili za škole. Pre nedelju dana, Osnovna škola "Fan Noli" u Kamenici koja je bila u veoma teškom stanju je ofarbana, a KEDS je obezbedio i sedam kompjuterizovanih laboratorija u sedam škola širom Kosova.

Top