U okviru zajedničkog projekta za decu sa invaliditetom Crveni Krst Makedonija i kompanija Makprogres DOO održana je edukativna radionica u prostorijama Crvenog Krsta Vinica kojoj su prisustvovali volonteri Crvenog krsta iz opština Vinica, Kumanovo, Štip i Strumica koji su uključeni u projekat, kao i zaposleni u dnevnim centrima opština i volonteri iz kompanije Makprogres.

Cilj radionice je da se pripreme planovi lokalnih akcija i pratećih aktivnosti koje se odnose na implementaciju zajedničkih inicijativa i kreativne radionice, letovanja za decu sa invaliditetom i edukacija roditelja dece sa invaliditetom.

Kompanija Makprogres donirala je 372.200 MKD (oko 6.052 EUR) za potrebe ovog projekta, kako bi Crveni krst Makedonije i opštine u Vinici, Štipu, Kumanovu i Strumici mogli da počnu sa realizacijom ovih aktivnosti u narednih sedam meseci.

Top