Makedonska Sparkasse banka je realizovala novu donaciju za Specijalnu bolnicu za ortopediju i traumatologiju Sveti Erazmo u Ohridu, preko svoje CSR platforme - Sparkasse Life. Ukupan iznos donacije je oko 6.160EUR, a biće iskorišćen za kupovinu neophodne medicinske opreme za fizikalnu terapiju.

Bolnica leči posebne vrste bolesti, što zahteva stalno unapređenje medicinske opreme, kako bi se uspostavila precizna dijagnoza, kao i omogućila moderna fizikalna terapija.

Uz pomoć Sparkasse Life platforme, Sparkasse nastavlja da razvija svoju CSR strategiju novim projektima podizanja svesti o zdravim stilovima života i stvaranju zdravih navika. Jedan deo ovakvog pristupa je podrška i razvoj institucijama zdravstvene zaštite, koje oslikavaju društveno blagostanje na nivou cele države.

Top