Kosovska Mitrovica je predugo bila podeljena. Mladi ljudi ne bi trebalo da brinu o ovakvim granicama. Svi oni zaslužuju da se druže i žive slobodno.

Kulturno-umetničko udruženje AD LIBITUM veruje da je moguće rešenje susret mladih ljudi iz razdvojenih zajednica na jednom mestu – u letnjem kampu u blizini grada. Kamp će biti organizovan od 8. do 10. septembra, sa 50 učesnika među kojima su Albanci, Srbi, Turci i pripradnici RAE zajednice (zajednica Roma, Aškala i Egipćana).

Šta može da premosti Ibar i poveže sve njih? Odgovor je jednostavan: muzika, ples, slikarstvo i sport. Ove aktivnosti, koje će voditi sturčnjaci i umetnici, mogu da premoste sve razlike, stvore nova prijateljstva, podstaknu razmenu ideja, povećaju toleranciju i zbliže ljude.

Ako i Vi verujete u ove ideje, i da mladi iz Mitrovice, severne i južne, zaslužuju bolje, idite na kosovaideas.com i podržite ovaj projekat.

Top