Ovaj projekat omogućio bi edukaciju 300 devojčica i 300 mladih ljudi o nasilju nad devojčicama i mladim ženama kroz edukativne i pozorišne radionice u 6 škola u 3 grada u Srbiji. Oni se nadaju da će dobiti trajno mesto na platformi i nastaviti svoj rad na ovom problemu koji je i dalje prisutan i raširen u zemlji: svaka druga žena u Srbiji je iskusila neki oblik nasilja. 

Centar za devojke je organizacija iz Niša, čija misija je osnaživanje devojčica i devojaka kroz edukaciju, aktivizam i kreativnost. Onovana je 1998. godine na inicijativu dve volonterke iz SOS linije za žene i decu žrtve nasilja. Organizovali su brojne projekte, uključujući liniju za pomoć, sastanke, radionice, predavanja, psihološku podršku, feminističko-aktivističko pozorište, i festivale. Tri glavne misije centra su prevencija nasilja nad devojčicama i devojkama, prevencija trgovine ljudima/ženama, i žensko zdravlje. Podržite njihovu akciju ovde:

https://www.globalgiving.org/projects/education-against-violence-against-girls/

Top