Stipendije izuzetnosti su zamišljeni kao krediti, kako bi stipendija bila održiva i podržala više ljudi: "Nastojao sam da izdvojim i doprinesem sa 100.000 dolara, kako se ta mogućnost ne bi odnosila na samo jednu generaciju, te se zato ostvaruje u vidu kredita, ali taj kredit se može vratiti i delimično" 40 stipendija će biti dodeljeno studentima master studija, vrednosti oko 90EUR mesečno, za deset meseci akademske godine, dok će 20 studenata doktorskih studija dobiti stipendije u vrednosti od 160EUR mesečno. U zavisnosti od akademskog uspeha i proseka tokom studiranja, studenti će vratiti zajam parcijalno ili u celosti. Rok za podnošenje prijava za stipendije je 15.11. a konkurs raspisuje Mađarski nacionalni savet.

Tibor Varadi je internacionalno priznat naučnik iz oblasti prava, predavač, pisac, bivši Ministar pravde, i profesor na Srednjeevropskom univerzitetu u Budimpešti i Profesor Emeritus pravnih nauka na Emori Univerzitetu u Atlanti, Džordžija, SAD. Studije prava završio je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a titulu doktora pravnih nauka dobio je na Pravnom fakultetu Univerziteta Harvard.

Top