Javna kuhinja Crvenog krsta KS dnevno za svoje korisnike priprema oko 1.650 obroka. U Kolektivnom centru u Hrasnici trenutno živi 21 porodica sa devetoro dece uzrasta do 15 godina. Korisnici obe ove ustanove žive u teškoj materijalnoj i finansijskoj situaciji i, kako kažu, donacija Klasa će im biti veoma značajna u predstojećem zimskom periodu.

Svetski dan hrane obeležava se od 1979. godine, a utemeljile su ga zemlje članice Organizacije Ujedinjenih nacija za prehranu i poljoprivredu. Obeležavanja Svetskog dana hrane je prilika da se ukaže na značaj postizanja cilja održivog razvoja – bez gladnih do 2030. godine. Pored navedenog cilja, aktivnosti su usmerene i na informisanje i sticanje znanja, formiranje ispravnih stavova i ponašanja u vezi sa zdravljem i pravilnim navikama u ishrani najšire populacije, a posebno dece i mladih.

Top