Cilj kamapnje na Kosovu je da se prikupi 60.000EUR prodajom 3.000 majica sa natpisima “Dardani okupan si suncem“ - “Kosovo okupano si suncem“. Prikupljen novac će biti doniran hemato-onkološkom odeljenju univerzitetskog kliničkog centra na Kosovu gde nedostaje veoma važna oprema Reagens koja se koristi za dijagnostifikovanje dece za koju se sumnja da imaju rak ili leukemiju. Zbog nedostatka ove opreme krvni testovi moraju da se šalju u Austriju.

Podržite kampanju kako bi ove bolesti bile otkrivene na vreme a suncokret postao prepoznatljiv širom sveta kao simbol pomoći za decu.

Top