Nagrade za filantropiju je događaj koji od 2011. godišnje organizuje neprofitna organizacije Partners Albania, kao njihov vid zahvalnosti pojedincima i kompanijama koje doprinose unapređenju kvaliteta života u albanskom društvu. Svako može da predloži i nominuje pojedince i kompanije koje:

  • Doprinose razvoju lokalnih zajednica, zaštite životne sredine, društvenom i ekonomskom razvoju.
  • Kontinuirano podržavaju neprofitne organizacije, institucije, zajednice i pojedince, težeći opštem dobru.
  • Sprovode svoje aktivnosi i odnose se prema zajednici, okolini i svojim zaposlenima u skladu sa zakonom i etičkim standardima.
  • Demonstriraju jasne i merljive rezultate svog doprinosa do momenta nominacije.
  • Imaju lokalnu ili nacionalnu pokrivenost svojih filantropskih aktivnosti.

Kategorije za nominacije su:

  • Nagrada za preduzeće koje doprinosi na nacionalnom nivou,
  • Nagrada za preduzeće koje doprinosi na lokalnom nivou,
  • Nagrada za pojedinačni doprinos.

Kompanije i pojedinci mogu sami da se nominuju ili mogu da ih nominuju druga lica. Nominacije će pregledati i oceniti panel sastavljen od predstavnika građanskog društva, medija i institucija koje podržavaju ekonomski i socijalni razvoj u Albaniji. Imena pobednika će biti saopštena na javnom događaju koji će Partners Albania organizovati tokom decembra 2017.

Da biste podneli predlog, molimo vas da popunite formular sa sajta Partners Albania i pošaljete ga emailom na partners@partnersalbania.org ili poštom: Partners Albania for Change and Development, Rruga Sulejman Delvina, N.18, H.8, Ap. 12, Njësia Bashkiake 5, Kodi Postar 1022, Tirana, Albania, Kutia Postare (PO Box) 2418/1.

Rok za podnošenje predloga i nominacija je 2. novembar 2017 godine.

Top