Za ovu bolest ne postoji lek, tako da je ovoj deci potrebna odgovarajuća nega svakog dana. Putem ovog servisa savetovanje je uvek dostupno, kao i pomoć u organizovanju lečenja. Njen cilj je da sakupi 2.600EUR, a do sada je sakupljeno 200EUR.

Podržite njenu kampanju na cinipravustvar.hr.

Top