Svake godine od malignih bolesti u Srbiji premine oko 20.000 pacijenata.  Prema statističkim podacima, 33,4% umire u bolnicama, a za ostale ne postoje validni podaci. Ovi "skriveni" pacijenti su jedan od gorućih problema u društvu zato što je palijativno zbrinjavanje dostupno malom broju pacijenata. U Beogradu i ostatku Srbije, još uvek ne postoji stacionarni hospis, ustanova koja pruža multidisciplinarno palijativno zbrinjavanje onkološkim pacijentima u odmaklim fazama bolesti i podršku njihovim porodicama.

Ljudi okupljeni u BELhospice udruženju veruju da svaki pacijent u Srbiji, suočen sa kancerom u uznapredovaloj fazi, treba da ima besplatan pristup uslugama palijativnog zbrinjavanja. U novembru 2015. godine pokrenuli su kampanju za izgradnju prvog stacionarnog hospisa u Srbiji. Novi hospis pružaće potpuno besplatno usluge palijativnog zbrinjavanja.

Pogledajte video, pošaljite SMS na 8200 i podržite njihovu kampanju.

;

Top